< واسه عشقم.....


واسه عشقم.....

زیبا ترین اتفاق زندگی اون موقس که ،


چشم باز کنی ،


بین تاریکی و روشنایی ،


حضور یارت رو حس کنی ،


آهسته دستش رو لمس کنی ،


نفس بکشی ،


و با خودت بگی من عاشق این رایحه ی تنتم...

شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲| 21:47 || |